Сдружението на граждани „Емблема”, със седалище в Димитровград (Цариброд) е основано към края на 2015 година като неправителствено сдружение без стопанска цел, което се занимава с обществено информиране и създаване на медийни съдържания, които промовират ценностите на гражданското общество и които осъществяват, опазват и развиват културната идентичност на българското национално малцинство на територията на Република Сърбия. Основната цел на работата на сдружението е обективно информиране и създаване на двуезични медийни съдържания, важни за местната среда, но и за по-широката общественост.

   Сдружението на граждани „Емблема” е основател на Мултимедийния портал „Фар” на български и сръбски език. Този портал е регистриран в регистъра на медиите в Агенцията за стопански регистри на Република Сърбия. Чрез разнообразни рубрики по бърз, ефективен и професионален начин до обществеността ще бъдат публикувани най-важните новини от местната среда и градовете, където живеят хора числещи се към българското национално малцинство. Освен написаните текстове, репортажи, интервюта, любопитности и фотографии, особено внимание ще бъде насочено към телевизионната продукция. Желанието на авторския екип на портала е в бъдещето той да представлява интернет база за най-важните информации от всичките области на бита на едно малцинствено общество, но и на всички граждани, независимо от националните и религиозни различия.

   Мултимедийния портал „Фар” ще предостави възможност на местните жители, на хората от този край живеещи в цяла Сърбия, в Европа и по света, както и на всички заинтересовани да получат водещите новини от малката, но важна област – мостът между двете съседни държави – Сърбия и България.