Име на медията: ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ФАР

Основател: Сдружение на гражданите „Емблема“, Власаки Алексов 26, Димитровград

 

Регистрационен номер в АПР: IN000349

Уебсайт: www.far.rs

Имейл: office@far.rs, udruzenjeemblema@gmail.com

Отговорен редактор: Петър Виденов

Редакция:

Технически консултант: Небойша Виденов