Danas se obeležava Međunarodni dan mladih

Danas, 12. avgusta, širom sveta obeležava se Međunarodni dan mladih. Ovaj Dan predstavlja priliku da se skrene pažnja na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata, kao i na važnost stvaranja uslova za unapređenje njihovog položaja i veću uključenost u društvo.

Mladi ljudi su izvorište ideja za inovacije. Oni su današnji mislioci, razrešivači problema i katalizatori mira. Oni su najjači zagovornici pravde i dostojanstva na svetu. Ipak, potrebni su im dobri poslovi, kvalitetno obrazovanje i pristup kulturi za sve. Potrebno ih je saslušati i uključiti u sve sfere društvenog života. Međunarodni dan mladih u Republici Srbiji održava se od 2007. godine u organizaciji Ministarstva omladine i sporta. U korak sa dešavanjima na svetskom nivou, pomenuto ministarstvo u saradnji sa udruženjima i kancelarijama za mlade obeležava ovaj dan širom Srbije kroz celodnevne programe kulturnog i obrazovnog karaktera i javne tribine.

„Problem zaposlenosti predstavlja najveći izazov sa kojim se mladi u Srbiji već godinama suočavaju, iako su na tom planu postignuti određeni rezultati, pa je stopa nezaposlenosti mladih u 2016. bila 28,5 odsto, dok je 2013. bila za 11 odsto veća“, izjavila je za Tanjug, Snežana Klašnja, pomoćnica ministra omladine i sporta.

Rezolucijom 54/120 Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvatila je 17. Decembra 1999. godine preporuku Svetske konferencije ministara nadležnih za omladinu da se 12. avgust proglasi za Međunarodni dan mladih.

A. Todorov (Izvor: Tanjug)

Foto: pexels.com

About Aleksandar Todorov 1084 Articles
Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*