1 Comment

  1. E ko neje u funkciju?? Pa stalno dokaruje Komunalac i istovaruje otpad, granće, žbunje i slično!Plus bokluk!Ima čopor kučišta stalno nastanjena na bunjišteto i tam se i lete i zime rane, sunčaju, ležu i laju na koj mine! A tova okolo si e s godine standardna procedura! Narod dokara, istovari, Komunalac čušne s bagerat nanadol ta oteni i ponovo!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*