vesti

Общините Враца и Медведжа подписаха протокол за съвместно кандидатстване с проект „Опазване на околна среда“ по Програма за ТГС България – Сърбия

March 14, 2018 Aleksandar Todorov 0

Калин Каменов, кмет на община Враца, Р. България и Небойша Арсич, кмет на община Медведжа, Р. Сърбия подписаха протокол за съвместно кандидатстване с проект в областта „Опазване на околна среда“ по Програма за трансгранично сътрудничество по ИНТЕРРЕГ […]


1 2 3 6