„Naseljа opštinе Bosilegrad“ – druga knjiga Gorana Milanova

   Ovih dana objavljena je knjiga Gorana Milanova iz Bosilegrada „Naselje opštinе Bosilegrad – geografsko-demografska istraživanja“ na srpskom jeziku. Izdavač ovog istraživačkog dela je Narodna biblioteka „Hristo Botev“ iz Bosilegrada, štampana je u 100 primeraka, a štampanje je sa 100.000 dinara pomogla opština Bosilegrad. Knjiga se može naći u bibliotekama u Bosilegradu, Surdulici, Vranju, Dimitrovgradu i Beogradu, kao i kod autora. Mogu je koristiti studenti geografije, učenici, ali brojne podatke mogu da koriste i novinari, koji pišu o Bosilegradskom kraju.

   Milanov kaže da knjiga sadrži podatke za ukupno 37 naseljenih mesta u opštini Bosilegrad, od kojih su 36 seoska i jedno gradsko. Obrađeno je 417 mahala sa 980 fotografija, 82 geografske karte, 1281 grafikonom, 888 tabela, a za obaradu je korišćeno 176 izvora – sa terena i iz makedonske, bugarske, srpske i češke literature.

188

   Knjiga, između ostalog, sadrži i broj stanovnika i domaćinstava u periodu od 1570. do 2014. godine, podatke o migraciji stanovništva po mahalama i familijama, podatke o kućama, natalitetu i mortalitetu. Sadrži i informacije o sklopljenim i razvedenim brakovima u bosilegradskom kraju, nacionalnoj i verskoj strukturi stanovništva, zanatima, poljoprivredi, pošumljavanju, privrednoj i administrativnoj strukturi. Takođe su obrađeni i podaci o hramovima u bosilegradskom kraju, školama…

   To je druga Milanovljeva knjiga, koja je izašla iz štampe. Njegova prva knjiga „Opština Bosilegrad – Geografsko-hroničarsko istraživanje“ na bugarskom jeziku izdata je 2012. godine, takođe u izdanju Narodne biblioteke „Hristo Botev“, uz finansijsku podršku opštine Bosilegrad.

   Goran Milanov je rođen 1984. godine, osnovnu i srednju školu završio je u Bosilegradu. Strudirao je geografiju na univerzitetu „Sveti Kirilo i Metodije“ u Velikom Trvovu. Posle diplomiranja zaposlio se u biblioteci u Bosilegradu.

B. Ivanov

About Božidar Ivanov 686 Articles
Božidar Ivanov je rođen 1970. godine. Iako ekonomista po profesiji, potpuno se posvećuje novinarstvu. Novinarsku karijeru počinje u Ustanovi Centar kulture Bosilegrad u organizacionoj jedinici Radio-televizija Bosilegrad od 1998. godine, gde kao novinar-voditelj već 18 godina učestvuje u stvaranju raznovrsnih radijskih i televizijskih emisija, reportaža i intervjua na bugarskom i srpskom jeziku. Posebnu pažnju posvećuje negovanju kulture i tradicije bugarske nacionalne zajednice u Srbiji. Novinar-voditelj od 1998. do 2016. godine u Radio Bosilegradu iza koga stoje sati i sati emisija, reportaža, intervjua... Saradnik Novinsko-izdavačke ustanove „Bratstvo“ i istoimenog nedeljnika na bugarskom jeziku. Saradnik elektronskih i štampanih medija u Srbiji i Bugarskoj, a posebno Radio-televizije Fokus, Televizije 017 i Bugarskog nacionalnog radija. Član NUNS-a, dobitnik novinarskih priznanja na domaćim i međunarodnim medijskim festivalima. Učesnik na svim BBC-ovim školama i aktivni učesnik u očuvanju informisanja na bugarskom jeziku preko Komisije za informisanje Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine Republike Srbije u predhodna dva saziva.