Важно съобщение от ГК Ниш за студенти, приети във ВУЗ в България

Генералният консул на Р. България в Ниш г-н Едвин Сугарев уведомява студентите, че във връзка с необходимите документи при кандидатстване за виза тип „Д“ за студентите, приети във ВУЗ в България по ПМС № 103 от 31.05.1993 г., е необходимо да се информират и спазват всички законови изисквания.

Въпреки добрата воля на Генералното консулство в Ниш да спести на студентите разходите по извършването на превод и заверка на подписа на преводача на документите, които не са на български език, това не може да се осъществи.

Съгласно указания от МВнР всички документи, които не са на български език трябва да бъдат преведени и заверени със заверка на подписа на преводача, за да бъдат приети при подаване на документите в ГК Ниш по законосъобразност.

Ще се изисква валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целия период на планирания престой (180 дни) с минимален размер на покритие 30 000 евро и за студентите, приети във ВУЗ в България по ПМС № 103 от 31.05.1993 г., които при записване във висше училище се ползват от здравно осигуряване.

Застраховката трябва да покрива всички разходи, които може да възникнат във връзка с репартиране по медицински причини, за спешна медицинска помощ и/или болнично лечение по спешност или смърт на територията на Република България се съобщава още.

  A. Tодоров (Източник: Генерално консулство на Р. България в гр. Ниш)

Фото: Петър Виденов

About Aleksandar Todorov 1752 Articles
Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*