agro-eko-tur

Dimitrovgrad najveće utočište buše u Srbiji

March 7, 2019 cp_far 0

Područje opštine Dimitrovgrad, utočište je za mnoge autohtone rase. Među njima se svakako izdvaja buša, stara rasa goveda koja je iz Srbije bukvalno istisnuta tokom druge polovine XX veka. Goveda u tipu buše danas čine […]


agro-eko-tur

Репортерите на ФАР представят семейство Иванови от Горно Тлъмино: Животновъди, които заслужават уважение

March 6, 2019 Božidar Ivanov 0

Животът в планината е много по-различен от битисването в равнината. Въздухът, пътищата, пределите, поведението на горщаците, всичко се различава от живота на улицата и живота в гъсто населените места. Често пъти, когато вървим в планината, […]


agro-eko-tur

Репортерите на ФАР: Един ден в Горно Тлъмино

February 28, 2019 Božidar Ivanov 0

Заради демографския срив, населените места в крайграничните райони какъвто е и Босилеградския, години наред се почти изключват от списъка на населените места с уредена инфраструктура и възможности за модерно битисване. Аудиторията, която чете тези редове […]


1 2 3 21