agro-eko-tur

Nove naknade u Parku prirode “Stara planina”

April 10, 2019 cp_far 0

Javno preduzeće „Srbijašume”, u ulozi upravljača Parka prirode “Stara planina”, donelo je u drugoj polovini marta ove godine Odluku o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode „Stara planina”. Odluka, kojom je utvrđena visina, način […]


1 2 3 6