a

February 2016

          Във времето, когато Европа все по-силно настоява за информиране на малцинствени езици, а Хартата на Обединените нации това смята за част от корпуса на основните човешки права, нашата медийна среда копнеее за автентични прояви – както на езиците на малцинствата, така и за