Konkurs za prikupljanje predloga naziva Centra za kulturu i KUD-a u Dimitrovgradu

   Centar za kulturu Dimitrovgrad raspisuje konkurs za prikupljanje predloga naziva Ustanove i Kulturno umetničkog društva.

   Uslovi Konkursa:

  1. Predlog naziva Centra za kulturu može biti ime ličnosti, geografski naziv, naziv vrste biljaka i životinja ili predmeta, koji karakteriše delatnost, kulturu i tradiciju, ili druge posebnosti našeg kraja. Naziv ne sme da sadrži elemente koji obeležavaju dnevno-politička dešavanja, vređaju ili izazivaju negativna osećanja na nacionalnoj, verskoj, rasnoj ili polnoj osnovi.
  2. Predlog naziva KUD-a može biti ime ličnosti, geografski naziv, naziv vrste biljaka i životinja ili predmeta, koji karakteriše folklor i tradiciju, ili druge kulturne posebnosti našeg kraja. Naziv ne sme da sadrži elemente koji vređaju ili izazivaju negativna osećanja na nacionalnoj, verskoj, rasnoj ili polnoj osnovi.
  3. Predlozi moraju biti obrazloženi, odnosno da daju odgovor na pitanja: zašto je predloženi naziv odgovarajući, šta je njegovo značenje, kako je povezan sa delatnošću Centra ili KUD-a, i drugo prema mišljenju autora, a što će doprineti boljem razumevanju istog.

   Formirana je komisija, koja ima zadatak da razgleda prispele predloge, iste rangira od 1-3 mesta i Upravnom odboru predloži najadekvatniji naziv saglasno tačkama 1 i 2. Upravni odbor će po usvajanju predloga isti proslediti osnivaču na usvajanje.

   Izabrani predlozi (prvi rangirani) će biti nagrađeni sa po 10 000,00 dinara, drugi i treći rangirani biće nagrađeni sa po 5 000,00 odnosno 3 000,00 dinara.

   Način slanja predloga:

   Predlozi se dostavljaju poštom na adresu: Centar za kulturu, trg dr. Zorana Đinđića br. 2, 18320 Dimitrovgrad, sa naznakom „NE OTVARATI – ZA KONKURS“. Predlozi se potpisuju šifrovano. U posebnom kovertu se dostavlja naziv šifre i podaci sa adresom, telefonom i mejl adresom podnosioca predloga. Na koverti napisati šifru podnosioca predloga i naznaku „NE OTVARATI PRE RANGIRANjA“.

Konkurs je otvoren do 15. aprila 2016. god.

Foto: Petar Videnov

Написал/ла
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.