Opština Dimitrovgrad dobila novo pikap vozilo

   Opština Dimitrovgrad je na ime pomoći za migrantsku krizu dobila jedno pikap vozilo marke „Great Wall“ za odvoženje smeća iz tranzitno-prihvatnog centra za izbeglice i migrante u Dimitrovgradu. Prema rečima predsednika opštine Zorana Đurova za nabavku vozila Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je doniralo 1,5 miliona dinara, dok je opština iz budžeta obezbedila 640 hiljada dinara. Vozilo će biti dato na korišćenje Javnom preduzeću „Komunalac“.

   Đurov je istakao da će u saradnji sa Komesarijatom za izbegla i raseljena lica, pored baze Komunalca, biti izgrađen tranzitno-prihvatni centar najkasnije do 1. maja ove godine, za prihvat 100 ljudi sa Bliskog istoka. Opština Dimitrovgrad će zatražiti dodatna sredstva od Komesarijata kako bi se što pre završila izgradnja ovog objekta.

D.A. Videnov

Foto: Ivica Ivanov

Сподели публикация
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.