Комисията по образование даде позитивно мнение за три учебника на български език

   На петото заседание на Комисията за образование при Националния съвет на българското национално малцинство провело се на 18 март в помещенията на гимназията Св. св. „Кирил и Методий‘ в Димитровград, бе дадено позитивно мнение за учебници, които са минали през езиково-стилна редакция, лектура и коректура, извършени от Лектората по български език във Филологическия факултет в Белград. Комисията даде позитивно мнение за „Математика“ за първи клас основно училище, „Околен свят“ за първи клас основно училище и „Мисленка“ за първи клас основно училище. Учебникът по „Компютърна техника и информатика“ за първи клас в гимназиите и професионалните училища ще получи позитивно мнение, след като Лектората предостави на Националния съвет на българското национално малцинство писмена препоръка.

   „Този учебник не е минал през лектура и коректура, но е направен качествено и за да получи позитивно мнение е необходимо Лектората да предостави писмена препоръка“ – сподели Снежана Симеонова, председателка на комисията и добави:

   „След дълги години от като е възстановето образованието на майчин език в основното училище в Босилеград, гимназиите в Босилеград и Димитровград ще получат първите преведени учебници. Процесът за превода, който е започнал миналата година, е дълъг и изисква време и финансови средства. Това е много важно за българското малцинство в Сърбия и нещо, което се очакваше дълги години. Налице е волята на Република Сърбия да осигури учебници и за бъдеще. Затова изказвам благодарност на членовете на комисията, които много сериозно и отговорно вършат работа си“.

   По думите на Симеонова, благодарение на Комисията, учебниците изпълняват стандартите и преминаха цялата процедура. Преводачите, издателят, Националният съвет и Министерството на просветата положиха много усилия учебниците да намерят пътя до учениците. Това ще улесни работата на учениците и преподавателите в училищата. Обучението на майчин език е ключово за един народ и неговата национална идентичност, изтъкна Симеонова пред портал „Фар“.

Д.А. Виденов

Фото: Славица Васов

Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.