Комисията по образование при Националния съвет на българското национално малцинство даде позитивно мнение за три учебника на български език

   На 18 март в помещенията на Гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Димитровград, Комисията за образование при Националния съвет на българското национално малцинство, провела заседание, на което дала позитивно мнение за първите преведени учебници за първи клас на ОУ: „Математика“ , „Околен свят“ и „Мисленка“ . Учебникът по „Компютърна техника и информатика“ за първи клас за гимназиите и професионалните училища ще получи позитивно мнение, след като бъде предоставена писмена експертна оценка от лекторите по български език към Филологическия факултет в Белград. „Този учебник е изготвен качествено, но не е минал през стилова и езикова редакция“ – сподели Снежана Симеонова, председател на комисията по образование и добави:

   „След много години, откато е възстановено образованието на майчин български език в Основното училище в Босилеград (2007/2008), в Гимназията „Св.св.Кирил и Методий“ в Димитровград (2009/2010) и в Гимназията в Босилеград ( 2014/2015), ще бъдат отпечатани първите преведени учебници на български език. Процесът на превеждането започна в края на миналата година. Учебниците на български език ще подобрят качеството на преподаването и обучението на майчин език. Приветстваме предприетите действия за решаване на проблем, съществуващ години наред, а именно – липса на учебници по програмите на сръбската образователна система, но на български език. Макар и закъсняла във времето, правилна е стратегията да се планира въвеждането на преведените учебници постъпателно и започвайки от I, V и I гимназиален (IX) клас. Както е изтъквано неведнъж в досегашна кореспонденция по проблема, нужно е навременно общо планиране за ритмичност в процеса на превеждане на учебниците по всички изучавани предмети по класове”.

   Симеонова е удовлетворена от сериозното и професионално отношение на членовете на комисията към въпросите, касаещи учебниците и обучението на майчин език. По настояване на комисията е направена организацията по превеждане на учебниците на български език като цялостен процес, който придоби обективен, професионален и адекватен на реалностите облик. Преводите са минали през стилова и езикова редакция от лекторите по български език към Филологическия фаултет в Белград. „Появата на първите учебници на български език е израз на воля и на държавата Сърбия да реши основния проблем за обучението на майчин език, което е ключов фактор за националната идентичност на българите в Сърбия“ – изтъкна Симеонова пред портал „Фар“.

Д.А. Виденов

Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.