Dimitrovgradska gimnazija na Sajmu profesionalne orijentacije u Pirotu

   Na Sajmu profesionalne orijentacije, koji organizuje Nacionalna služba zapošljavanja u Pirotu, Gimnazija „Sveti Kirilo i Metodije“ iz Dimitrovgrada predstavila je profile i mogućnosti, koje škola pruža.

   U okviru strategije škole i što boljeg upisa za narednu školsku godinu, gimnazija je realizovala projekat “Za više učenika“, koji finansira Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine u Srbiji. Projekat obuhvata izradu reklamnih materijala o školi, profilima i načinu rada. Snimljen je film, koji prikazuje aktivnosti škole, koja je postala prepoznatljiva po rezultatima i uspesima, kao i izjave njenih bivših učenika, koji studiraju ili su se realizovali u nekoj oblasti nauke i privrede u Beogradu, Sofiji, Nišu i dr. U filmu su takodje predstavljena i njihova iskustva i prednosti koje pruža škola, u kojoj se obrazovanje odvija na srpskom jeziku, a od školske 2009/2010 godine i na maternjem bugarskom jeziku. Pored filma, štampane su brošure i drugi reklamni materijali, koji su predstavljeni učenicima osmog razreda iz okruga i njihovim roditeljima. Gimnaziju su predstavili njeni nastavnici i učenici sa preporukom da pruža uspešnu realizaciju u Srbiji, Bugarskoj i drugim zemljama.

   Imajući u vidu broj učenika, koji završava 8. razred, za narednu 2016/2017 školsku godinu, škola je planirala upis 75 učenika i to: Gimnazija sa nastavom na srpskom jeziku – 30 učenika, gimnazija na maternjem bugarskom jeziku – 15 učenika, turistički tehničar na maternjem bugarskom jeziku – 15 učenika i trgovac – treći stepen na maternjem bugarskom jeziku – 15 učenika.

D.A Videnov

Foto: Petar Videnov

Тагове на публикацията
Сподели публикация
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.