Споразумение за сътрудничество между Генералното консулство на Репубика България в Ниш и Сдружение на гражданите „Емблема” – Интернет портал „Фар“

На 25 март в Ниш Споразумение за сътрудничество сключиха Генералното консулство на Репубика България и Сдружение на гражданите „Емблема” – Интернет портал „Фар“. Страните се споразумяха да си сътрудничат в сферата на публичното информиране, за опазване и подпомагане на културата и традицията на българското национално малцинство, да сътрудничат в организирането на културни прояви, семинари, фестивали, концерти и в други области от значение на Българското национално малцинство и за мултикултурните процеси в Републике Сърбия.

   Спрямо споразумението, на Интернет портал „Фар“ (www.far.rs), който активно функционира от 1 март тази година и чийто основател е Сдружение на гражданите „Емблема“ от Димитровград ще бъдат предлагани за публикуване материали, свързани с дейността на Генералното консулство на Република България в Ниш в подкрепа на Българското национално малцинство, с цел на българите в Сърбия и на всички заинтересовани граждани да бъде предоставена актуална информация по бърз и ефективен начин.

   Споразумението подписаха Едвин Сугарев, Генерален консул на Република България в Ниш, Славиша Миланов, председател на сдружението „Емблема“ и Петър Виденов, отговорен редактор на Интернет портал „Фар“, в присъствието на Христо Христов, консул на Република България.

Д.А. Виденов

Фото: Д.А Виденов

Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.