Курс по английски език в Босилеград

   Сдружение “Глас“ от Босилеград организира тримесечен платен начален курс по английски език. Курсът обхваща 48 учебни часа, които ще се провеждат два пъти седмично в офиса на сдружението. Всички желаещи могат да получат допълнителна информация на тел. 063 410 170, както и в офиса. Обучението ще стартира в началото на април. Местата са ограничени.

Източник: Сдружение „Глас“ Босилеград

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.