Избори 2016: Разговор – Гайомир Джорджевич, координатор на работно тяло за провеждане на парламентарни избори в община Димитровград