Висшият мениджмънт на Трейс Груп Холд направи регулярна проверка на строителството на Магистрала Е80 Ниш (Просек) – Димитровград (граница с България)

   Председателят на СД на „Трейс Груп Холд“ АД проф. д-р инж. Николай Михайлов и двамата изпълнителни директори инж. Боян Делчев и Мирослав Манолов инспектираха 6-ти и 7-ми участък от строителството на магистрала Е 80, Ниш (Просек) – Димитровград (граница с България), Пирот (Изток) – Димитровград (остатъчни работи). Възложител на проекта е Коридори Сърбия ООД, Белград, Сърбия.

174 Trejs

   Общата дължина на трасето е 14. 311 км.  На строителната площадка, разделена на подучастъци съобразно качественото изпълнение на различните видове пътно – строителни дейности, ежедневно своя труд влагат около 100 специалисти и строителни работници На територията на обекта на пълни обороти работят 70 пътно строителни машини и над 40 камиона за доставка на необходимите материали.

175 Trejs

   Извършва се циментова стабилизация, полагане на втори пласт асфалт, монтиране на колекторна система, изработват се канавки, редят се бордюри. Строителните дейности са на етап, който позволява и охумусяване на откосите и средната разделителна линия на магистралното трасе.

   В края на шестия участък, строителите изпълняват изграждането на специфична система за отводняване, тъй като секторът е проектиран за самолетна писта.

176 Trejs

   По време на проверката беше установено, че строителните работи се извършват в  определените срокове. 6-ти участък, с дължина на трасето 6 км  ще бъде завършен в края на м. юни, а 7-ми , с дължина на трасето 8,311 км се очаква да бъде предаден за експлоатация до края на м. юли.

Източник: „Трейс Груп Холд“

Фото: „Трейс Груп Холд“

Написал/ла
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.