NDNV: Ignoriše se značaj medija civilnog sektora

   Nezavisno društvo novinara Vojvodine ocenilo je danas da je model “medija civilnog društva” od velikog značaja za manjinsko, višejezično, regionalno i lokalno informisanje, te da je loše što vlast, regulatorna tela, ali i medijska zajednica, taj model ignorišu.

   “Mediji civilnog društva su u ovom trenutku jedini model medija koji može efikasno popuniti praznine u informisanju na lokalnom i regionalnom nivou, nakon gašenja ili najavljenih gašenja mnogih medija i činjenice da su mnogi novinari ostali bez posla u procesu kontroverznih privatizacija”, poručili su iz NDNV.

   Kako se navodi u saopštenju, ovo je jedan od zaključaka i monitoringa manjinskog i višejezičnog informisanja u kontekstu sprovođenja medijskih zakona koje je Nezavisno društvo novinara Vojvodine sprovodilo u proteklom periodu.

   “Mediji civilnog društva mogu biti značajna alternativa stranačkim i korporativnim medijima koji imaju agendu potpuno suprotnu javnom interesu u sferi javnog informisanja, pa se pitamo da li su upravo otpori ovoj vrsti medijskog udruživanja novinara i građana posledica te činjenice”, zapitali su iz NDNV.

   Dodaje se da će ovo udruženje nastaviti da pruža punu podršku kolegama koje se odluče da osnuju medije civilnog društva.

   NDNV je apelovao na međunarodne organizacije da takođe iznađu mehanizme podrške građanskim medijima i drugim nezavisnim lokalnim i regionalnim medijima, jer je to bitno ne samo sa stanovišta javnog interesa u medijskoj sferi, nego i “za proces demokratizacije zemlje, koja je pritisnuta snažnom centralizacijom, uključujući tu i centralizaciju medijskog prostora”.

   Podseća se da u članu 72 Zakona o elektronskim medijima piše da se mediji civilnog društva “osnivaju radi zadovoljavanja specifičnih interesa pojedinih društvenih grupa“, a da se “dozvola za pružanje medijske usluge izdaje bez obaveze plaćanja naknade“.

   “NDNV zahteva od Regulatornog tela za elektronske medije (REM), RATEL-a, Ministarstva kulture i informisanja, ali i drugih nadležnih institucija da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se otklonile prepreke za osnivanje i razvoj medija civilnog društva”, poručilo je ovo udruženje.

   Ono je pozdravilo činjenicu da se novinari sve češće odlučuju da nastave svoje profesionalno delovanje u okviru medija civilnog društva.

Izvor: Portal Autonomija

 Foto: Petar Videnov

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.