„Ново Братство“ – тежката индустрия на малцинството

   Въз основа решението на Националния съвет на българите в Сърбия на 2. март бе учредено Издателство „Ново Братство“. Процедурите за регистрацията се оказаха сложни, бе необходимо много търпение и приключиха след три месеца. Оказа се, че мисията е възможна, но са липсвали хора и идеи.

   След много нечестни низки удари под кръста, след няколко некадърни опита, българското малцинство отново има вестник. Със задачата да задвижи вестника се зае председателят на Националния съвет Владимир Захарийев, който около себе си събра хора, заинтересовани тази идея да стане реалност. Без тяхната всеотдайност и ангажиране и без любовта към българското слово нямаше начин да се направи нещо в тази посока. Огромна оперативна роля в процеса на създаването на вестника освен председателя на НС изигра Стефан Стойков, който координира активностите около регистрацията и организацията на вестника. Едновременно с него с цялото си сърце се ангажираха Игор Антимов, секретар на Националния съвет и член на УС, Воислав Божилов, председател на УС, Славица Васова, член на УС, и председателката на Комисията по информиране към НС Драгана Сотировски. След няколко заседания на УС бе взето решение Издателството да започне с работа на 1 юли, а първия брой на вестника да излезе на 15 юли.

   Концепцията на вестника е приспособена към нуждите на българското малцинство и към основната задача на НС: опазване на майчиния език и културата, образованието и информирането. Вестникът ще се разпространява в общините Босилеград и Димитровград, но и във всички други места, в които живеят българи и показват интерес за него.

146

   През първите 6 месеца вестникът ще бъде безплатен. Има много причини, че е взето такова решение. Обаче ако има хора, на които тази идея не им харесва и не искат да го получават безплатно, те могат да го спонсорират. Сметката на „Ново Братство“: CREDIT AGRICOLE 330-3002545-68, Издателство „Ново Братство“ (Установа за новинско-издавачку делатност „Ново Братство“ Кей 29. Децембар бр. 8, Ниш). Желаещите да си направят реклама чрез вестника могат да се обадят до редакцията или на кореспондентите в Димитровград и Босилеград.

   „Ново Братство“ е тежката индустрия на българското малцинство. По принцип навсякъде процесът е обратен: първо тежка индустрия, а след това култура… Издателството е отворено за всички сътрудници и идеи. Досега печатните медии на българското малцинство в Сърбия ни дават за право да твърдим, че: Братство ще се чете и преразказва!

   Бъдещето на „Ново Братство“ най-малко зависи от редакцията, която го подготвя, и от това дали вестникът е безплатен или не е… Бъдещето на вестника зависи од това колко искаме да запазим езика си и дали искаме да оцелеем в този бърз и хаотичен свят. Вестниците наопаки четат само двама-трима – и правят проблем на болшинството.

   Решението за сформиране на Издателство „Ново Братство“ Националният съвет е взел единодушно. Добро начало!

   На добър път, „Ново Братство“!

Мила Васов, и.д. директор и главен редактор на „Ново Братство“

Написал/ла
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.