В началото на септември Националният съвет ще обяви конкурс за финансиране на проекти

   В началото на септември Националният съвет на българското малцинство в Сърбия ще обяви конкурс за финансиране на проекти в областта на образованието, културата, информирането и служебната употреба на езика и писмото на българите в Сърбия. Решението бе взето на заседанието на Изпълнителния съвет на НС, което се проведе в Босилеград. Предварително НС е взел решение тази година да бъдат отпуснати 2 милиона динара за реализация на мероприятия и проекти в рамките на четирите посочени области. Половината от общата сума (1 милион динара) е предназначена за финансова подкрепа на мероприятия от особено значение за нашето малцинство, а другата половина ще бъде разпределена на институции, ведомства, неправителствени организации и др. за реализация на проекти, които също са от значение за малцинството, обаче НС не ги е определил като проекти от особено значение през 2016 година.

   Секретарят на НС Игор Антимов изтъква, че съветът е определил критерии за разпределяне на предназначената сума въз основа броя на българите, живеещи в определена част на Сърбия. Съгласно решението за критериите – 70 % от общата сума от 1 милион динара за финансова подкрепа на мероприятия от особено значение за малцинството ще бъде разпределена на равни части на общините Босилеград и Димитровград, а останалите 30% са предназначени за градовете и общините в републиката, в които живее българско население. Той подчерта, че за 2016 година като мероприятия от особено значение за малцинството в Димитровград са определени „Нишавски хоровод”, „Балкан театър фест” и Международният художествен пленер „Погановски манастир”, докато в Босилеград този статут са получили Международният детски „Великденски фестивал”, Международният фолклорен фестивал „Крайще пее и танцува”, а допълнително ще бъде избрано още едно мероприятие чрез конкурс. Мероприятията от особено значение за българите в останалата част на Сърбия за 2016 година също ще бъдат определени чрез конкурс. НС занапред всяка година ще избира мероприятия, които в настоящата година ще получават специален статут – „от особено значение”, поясни той.

   По думите му останалата сума от 1 милион динара за проекти, които не са от особено значение, ще бъде разпределена по същите критерии както и сумата за мероприятията от особено значение, т.е. 70% (по 35%) на институции и неправителствени организации в Димитровград и Босилеград, а останалите 30% ще получат организациите на българското малцинство в останалата част на Сърбия, посочи Антимов.

   Националният съвет на българите в Сърбия за първи път миналата година взе решение да отпусне 2 милиона динара за финансиране на проекти и определи критериите за разпределяне на финансовите средствата. И през 2015 година бяха прилагани същите критерии при  разпределяне на средствата между Босилеград, Димитровград и за останалата част на Сърбия, а тази година е включено и финансирането на мероприятия от особено значение.

   На заседанието на ИС Иван Таков бе назначен за нов координатор в Канцеларията на съвета в Звонци, а взето е и решение, средствата за печатането на книгата на Миле Николов Присойски, които НС бе предоставил на Народната библиотека в Босилеград, да бъдат пренасочени на издателска къща, която по избор на автора ще публикува романа му „Стана като на сън”.

Източник: Ново Братство (автор П.Л.Р.)

Написал/ла
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.