Подарък от над 100 ценни книги и списания за археологията

   Родната музейна сбирка към Народната библиотека „Детко Петров” в Димитровград  получи дарение във вид на 100 ценни книги и списания от областта на археологията от Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките. Сбирката от дълги години отчита тясно сътрудничество с института. Инициатор да се направи дарението е археоложкаta Снежана Горянова, работещата в посоченото учреждение. Пълна подкрепа идеята да се реализира е оказал и директора доцент д-р Людмил Вагалински.

   Родната музейна сбирка досега е обогатена с над 300 книги и списания от Националния археологически институт с музей към БАН. Част от тях са включени и в книжния фонд на библиотеката.

С. М.

Фото: Петър Виденов

Написал/ла
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.