Притурки по българска история, география, изобразително изкуство и музика

   Ръководството на Националния съвет на българите в Сърбия търси решения за подготовка на притурки по българска история и география към преведените учебници по тези предмети, както и притурки за учебниците по изобразително изкуство и музика, които предстои да бъдат преведени.

   „Обърнахме се към Министерството на образованието и науката на България, към ДАБЧ и към други институции в Република България да се ангажират за осигуряването на притурките, които ще представляват 30% от учебната програма. Надявам се на положително решение на този въпрос” – каза Стефан Стойков, зам.-председател на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия и подчерта, че след като бъдат подготвени допълненията, официално трябва да ги одобри министърът на образованието на Сърбия.

Източник: Ново Братство (автор П.Л.Р.)

Фото: Славиша Миланов

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар