„Ново Братство” на портала „Фар”

   Интернет порталът „Фар“ и вестник „Ново Братство“ могат да се видят на едно място. В рамките на сътрудничеството между двете медии в отделна рубрика в сайта www.far.rs под название „Ново Братство“, читателите могат в PDF формат да четат изданията на вестника. Досега са отпечатани 4 броя на „Ново Братство“.

   Инициативата вестникът да бъде достъпен и на портала „Фар“ поеха редакторите Петър Виденов и Мила Васов, както и редакциите на двете медии, които се стараят чрез електронното си, съответно печатното си издание, да информират за всички важни събития, отнасящи се до живота и битието на българската общност в Сърбия.

Фото: Петър Виденов

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар