Neobična carinska zaplena: Zadržano preko 4.000 lažnih ”Star Wars” kamiončića

   Carinici su početkom oktobra kontrolišući robu smeštenu u jedno javno carinsko skladište u Sremskoj Mitrovici, sprečili uvoz 4.320 igračaka poreklom iz Kine za koje postoji sumnja da povređuju pravo intelektualne svojine. Roba u skladištu bila je namenjena jednom uvozniku iz Sremske Mitrovice i pregledana je po paking listi koja je pratila tovar i pristiglu dokumentaciju.

137

   Tokom detaljnog pregleda ustanovljeno je da roba količinski odgovara prijavljenom stanju, ali da se za 6 koleta u kojima se nalazilo po 720 kamiončića sa oznakom ”Star Wars” sumnja da su krivotvorene tj. da se radi o zloupotrebi originalne robne marke. Zbog toga je carinski postupak prekinut, a igračke su privremeno zadržane.

138

   Podsećamo da carinska služba Srbije posebnu pažnju poklanja zaštiti prava intelektualne svojine, kako bi se suzbio dotok robe koja potencijalno može da ugrozi bezbednost i zdravlje građana. Krivotvorena roba je ozbiljna pretnja, jer ne postoji prateća dokumentacija koja bi potvrdila ispravnost i kvalitet proizvoda, pa takva roba dovodi potrošača u zabludu da se radi o proizvodu koji je proveren i bezbedan za upotrebu.

Izvor: Uprava carina Republike Srbije

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар