В София се проведе поредна среща на общините – членове на Еврорегион Нишава

   Работна среща на тема „Настоящето и бъдещето на Еврорегион Нишава“ проведоха кметовете на общините от Еврорегиона, неговите съпредседатели г-жа Любов Добрева и г-н Владица Тошич, и Областният управител на Софийска област г-жа Росица Иванова, която бе домакин на форума.

   Областният управител приветства участниците в срещата, сред които бяха още нейният заместник г-н Николай Николов и екипът експерти от отдел „Регионално развитие и европейски проекти“ към Областната администрация, като на следващо място представи на сръбските партньори новите кметове на общини, заели постовете в местната власт след провелите се избори през 2015 година. В изказването си, Областният управител подчерта, че кметовете от шестте български общини, членове на Еврорегиона, са изключително дейни по места и реализират успешно редица европейски проекти, но отбеляза, че към момента активността на Еврорегион Нишава не е на желаното от всички ниво, а също така и реализираните партньорства между общините в Еврорегиона, което е и един от поводите за днешната среща. 

265

   Думата взе г-н Владица Тошич – съпредседател на Еврорегиона, според когото той е платформа, даваща големи възможности на сръбските и българските партньори за реализиране на съвместни проекти по различни европейски програми, като представи и опциите, които настоящият програмен период открива пред Сливница, Божурище, Драгоман, Костинброд, Годеч, Своге, Пирот, Бабушница, Бела Паланка и Димитровград. Той припомни съвместните дейности и мероприятия, организирани от общините през десетте години от съществуването на Еврорегион Нишава. Информира и за участието от сръбска страна на европейски форуми, касаещи дейността му. Като предложение за структуриране на бъдещата работа на сдружението, г-н Тошич предложи комуникацията да бъде на ниво областна и общинска власт, но да се създаде и оперативно звено с експерти от десетте общини-членки, чиято роля да бъде най-важната в дейността на Еврорегион Нишава, а именно – следене на оперативните програми, разписване на проектите и координация.

   На свой ред кметовете от българска страна се обединиха около мнението, че Еврорегион Нишава трябва да продължи да работи, но при условие, че бъдат разписани правила за съвместната работа, определени конкретни цели и срокове за изпълнението им, както и да се състави оперативен екип за работа. В тази връзка кметовете изразиха готовност да излъчат експерти от общините си, чиято задача да бъде оперативната работа по проекти. Идеята им е оперативният екип да работи на територията на община Драгоман, която е най-удобна за сръбските и българските партньори точка на комуникация, където кметът г-н Андрей Иванов изрази готовност да бъде обособен и офис за нуждите на екипа.

266

   На свой ред Областният управител изрази задоволството си от единодушното решение, че Еврорегион Нишава ще затвърди партньорството между западните общини от Софийска област и сръбските от окръг Пирот. Тя заяви, че споделя тяхното мнение, както и че е необходимо да бъде свикано Общо събрание, което да актуализира състава на ръководството на сдружението, да разпише стратегия и правила за работата му.

   В края на срещата участниците си пожелаха занапред работата им да бъде по-успешна и да надгради добрите партньорски отношения между общините от Република България и от Република Сърбия.

Източник и фото: sofooblast.bg

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар