Представен окръжен проект – „Система за събиране на странични продукти от животински произход“

   „Система за събиране на странични продукти от животински произход“ е название на окръжния проект, който бе представен в Димитровград. На срещата присъстваха представители на местните самоуправления на Димитровград, Пирот, Бела Паланка и Бабушница, представители на Общественото предприятие Комуналац, ветеринарната инспекция, както и  селскостопански производители от Димитровградско.

   Проектът е изработен от страна на Деян Максимович, сътрудник на неправителствената организация „Станище“ и сътрудниците му и има за цел изграждане на депо за съхраняване на загинали домашни животни и обработка на анимални отпадъци. Средствата за изграждането на обекта трябва да се осигурят чрез бюджетите на местните самоуправления в Пиротски окръг, както и чрез различни конкурси до фондовете на Европейския Съюз, подчерта Максимович.

   Запланувано е депото да бъде изградено на шест километра от Димитровград в местността „Остри връх“.

 А. Тодоров

Фото: А. Тодоров

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар