Danas se obeležava „Svetski dan deteta“

   Na Generalnoj  skupštini Ujedinjenih nacija 1954. godine ustanovljeno je da se 20. novembra obeležava Svetski dan deteta, sa ciljem da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na probleme sa koiima se deca suočavaju. Osnovni principi Konvencije o pravima deteta koja je usvojena 20.11.1989. godine su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju.

337

   Direktorka “Kancelarije za ljudska i manjinska prava“ u Vladi Republike Srbije, Suzana Paunović. gostujući u Dnevniku RTS-a navela je da je zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja jedan od ključnih prioriteta Vlade u narednom periodu i dodala da se iz republičkog budžeta izdvaja 2.2 milijarde dinara za socijalnu pomoć, dečje i roditeljske dodatke.

   Prema statističkim podacima sa kojima raspolaže UNICEF blizu 400 miliona dece u svetu živi u siromaštvu, a prava miliona dece krše se svakoga dana. Zato pružimo deci ljubav i zaštitimo ih od nasilja, jer dete je dete da ga volite i razumete.

 A. Todorov

Foto: Aleksandar Todorov, ljudskaprava.gov.rs

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар