Zapadni Balkan: Koliko su mediji (ne)slobodni, a novinari (ne)bezbedni?

   U utorak 6. decembra, Nezavisno udruženje novinara Srbije, u saradnji sa pet udruženja iz regiona, otvara dvodnevnu regionalnu konferenciju tokom koje će biti predstavljeni rezultati istraživanja o nivou medijskih sloboda i bezbednosti novinara na prostoru Zapadnog Balkana. Komparativna analiza će dati odgovore na pitanja kako se zemlje regiona porede kada su u pitanju pravna zaštita medija i novinarskih sloboda, položaj novinara u redakciji, profesionalna etika i nivo cenzure, kao i bezbednost novinara i nekažnjivost napada na njih.

   Istraživanje koje su realizovala udruženja u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Kosovu i sindikat u Crnoj Gori pokazalo je da na teritoriji Zapadnog Balkana:

   * zakoni koji garantuju slobodu i pluralizam medija nisu primenjivani u praksi,

   * približno 70% novinara smatra da je njihov ekonomski položaj dramatično opao, ali se iz straha od gubitka posla ne udružuju u sindikate,

   * na rad više od polovine novinara utiče strah od tužbe, a isti procenat ispitanika rekao je da na njihov rad utiče i cenzura,

   * od 2013. godine 86  novinara je bilo fizički napadnuto, dok nijedna država nema efikasne mehanizme za zaštitu novinara,

   * od 1996. godine ubijeno je 7 novinara – izvršilac nije otkriven ni u jednom slučaju

   Nalaze regionalnog istraživanja predstaviće dr Snežana Trpevska, glavna istraživačica, dok će posle uvodnih govora rezultate komentarisati i ostali učesnici, uključujući i predstavnike Udruženje/udruga BH novinari, Hrvatsko novinarsko društvo, Udruženje novinara Makedonije i Udruženje novinara Kosova i Sindikat medija Crne Gore.

   Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu čiju realizaciju podržavaju Evropska Komisija i Ministarstvo kulture i informisanja RS.

Izvor: NUNS

Foto: Petar Videnov

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар