Дебат с цел подобряване на селскостопанското производство през 2017-та година се проведе в Димитровград

   Днес се проведе среща между представители на Общинският съвет – група за селскостопанство и рурално развитие и около 50 земеделски производители от Димитровградско на тема „Изготвяне на програма от мерки за подкрепа за спровеждане на селскостопанска политика и политиката на руралното развитие на община Димитровград за 2017-та година“. Събитието се проведе в Центъра за образование и обучение в Димитровград.

154

   Представители на местното самоуправление изслушаха предложения и забележки на няколко животновъдци, овощари, пчелари и направиха съответни заключения, с цел подобряване на селскостопанското производство за в бъдеще. 

155

   Джордже Димов – председател на Общинският съвет и ветеринарен лекар по професия, сподели за портал „Фар“, че приоритетите през 2017-та ще бъдат инвестиране в нова механизация и инфраструктура, а новината е че ще бъдат раздавани субсидии на производители, които наемат работници от Националната трудова борса. 

 А. Тодоров

Фото: Александър Тодоров

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар