XI sednica SO Dimitrovgrad: Usvojen budžet za 2017. godinu

   Na današnjoj sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad odbornici su usvojili odluku o budžetu opštine Dimitrovgrad za 2017. godinu. Projektovani budžet za narednu godinu iznosiće 767.435.833. dinara. Takođe, usvojena je i odluka o izmeni statuta opštine Dimitrovgrad sa mišljenjem Administrativnog odbora. Prema ovoj odluci, predsednik Opštine postavlja dva pomoćnika predsednika opštine, zapošljava šefa kabineta i sekretaricu predsednika opštine.  Odbornici su na sednici usvojili i odluku o usvajanju Strateškog plana socijalne zaštite opštine Dimitrovgrad za period od 2017. do 2021. godine i odluku o formiranju budžetskog fonda za socijalnu zaštitu i programa socio-humanitarnih organizacija sa mišljenjem Administrativnog odbora.

   Odbornici lokalnog parlamenta su usvojili i sledeće odluke sa mišljenjem Administrativnog odbora: o lokalnim komunalnim taksama, o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu, o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, o visini naknade za usluge koje vrši Opštinka uprava, kao i odluku o visini boravišne takse.

   Na sednici su usvojeni i programi poslovanja i rada sa finansijskim planom za 2017. godinu sledećih ustanova – korisnika budžeta: JP „Komunalac“, JKP „Regionalna deponija Pirot“, Centra za kulturu u Dimitrovgradu, „Sportsko turističkog centra Caribrod“, Istorijskog arhiva u Pirotu, Centra za socijalni rad opštine Dimitrovgrad i Narodne biblioteke „Detko Petrov“.

 А. Todorov

Foto: Slaviša Milanov

Сподели публикация
Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар