Osnovano sportsko udruženje za planinarstvo „Mladost“ Bosilegrad

   Lepe vesti dolaze nam iz Bosilegrada: planinarska porodica dobila je prinovu! Osnovano je Sportsko udruženje za planinarstvo “Mladost” Bosilgrad! SUP “Mladost” registrovano je u Agenciji za privredne registre, počev od 07.12.2016. godine.

   Na osnivačkoj Skupštini udruženja, održanoj 22.11.2016.godine, za predsednika SUP “Mladost” izabrana je Simka Džonev, a za zamenika predsednika izabran je Nenad Aleksandrov. Oboje čelnika novoosnovanog sportskog udruženja vež su dovoljno iskusni sportski poslenilci, jer su zaposleni u Sportskom društvu “Mladost” iz Bosilegrada, i godinama unazad angažovani su u organizaciji međunarodnog uspona na Crnook, i predvode planinare iz Bosilegrada na međunarodnim planinarskim manifestacijama u Srbiji, Bugarskoj i Makedoniji.

   SUP “Mladost” osnovano je uz podršku lokalne samouprave Bosilegrad, predsednika opštine i predsednika Nacionalnog saveta Bugara u Srbiji, Vladimira Zaharijeva i zamenika predsednika opštine i zamenika predsednika Nacionalnog saveta Bugara u Srbiji, Stefana Stojkova.

   „Jedan od naših prvih zadataka biće podnošenje kandidature za članstvo u Planinarskom savezu Srbije. Udruženje je osnovano u prema odredbama novog Zakona o sportu Republike Srbije i novog Statuta Planinarskog saveza Srbije, i svesni smo značaja i prednosti članstva, makar i pridruženog, u Planinarskom savezu Srbije – ističe Nenad Aleksandrov, zamenik predsednika SUP “Mladost”, i dodaje:

   „U sportskom pogledu, važno nam je da omasovimo planinarski pokret u Bosilegradskom Kraištu i da što više planinara i rekreativaca uzme učešće na akcijama na koje ćemo staviti naglasak, a to su akcije u okolini Bosilegrada, međunarodne akcije na jugu Srbije, a nekoliko puta godišnje odlazićemo i na akcije u Bugarskoj i Makedoniji. Uz finansijsku i logističku podršku opštine Bosilegrad, ovaj zadatak biće ostvariv. Ovo je, ipak, samo deo naših ambicija. Želimo da uredimo i promovišemo više atraktivnih staza na planinama oko Bosilegrada. To neće biti težak posao, a svim planinarima biće zanimljivo da uređuju i označavaju staze, što će biti prvi koraci u organizovanom planinarstvu u našem Kraištu. Oslonićemo se i na pomoć i savete iskusnijih planinara iz Bosilegrada, Niša, Sofije… Punu podršku pruža nam Branko Mitov, za koga slobodno možemo reći da je nastavio istraživanja velikog Jordana Zaharijeva od pre stotinak godina, u pogledu geografije, istorije i entografije ovo kraja. Kada jedan takav čovek hoda sa mladim planinarima, sve deluje lagano, sigurno. Ambicije SUP “Mladost” nisu u prvoj fazi usmerene ka najvišim vrhovima Alpa, Elbrusa, bićemo orijentisani ka užem području Balkanskog poluostrva. Sve treba raditi postepeno, bez naglih skokova, jer nama je najvažnije da svaka porodica u Bosilegradu, barem jednog planinara može da pošalje na neku akciju. Od osnivačke Skupštine, naše udruženje je već izvelo tri akcije u okolini Bosilegrada: lagano smo prošetali najpre do sela Gruinci, onda do sela Bucaljevo, a na kraju i do sela Gložje.


   Koja su to odredišta i planinarske staze koje će SUP “Mladost” uređivati?

   „Potrebno je urediti stazu od Bosilegrada do vrha Samovilnjak (1736 m) na Milevskoj planini. Akcenat ćemo staviti i na najnižu planinu našeg Kraišta, na Izvorsku rudinu, koja je visoka samo 1240 m, ali se nalazi u izuzetno značajnom području u okolini sela Izvor. Plan je da ovde obeležimo kružnu stazu od Bosilegrada, preko sela Izvor, do planine Izvorska rudina, koja će se spuštati u selo Belut do čuvene tematske farme “Osmi dan” našeg prijatelja Zdravča Georgieva. Selo Izvor promovisaćemo zbog njegove istorijske važnosti, obnoviti sećanja i tradiciju, podsetiti naš narod koji odavno ovde ne živi, i mlade i stare, šta je selo Izvor predstavljalo za Kraište. Nezaobilazna točka na ovoj kružnoj stazi biće, naravno, i čuvena crkva Sv. Trojice u selu Izvor. Ne smemo zaboraviti da je u selu Izvor boravio svojevremeno i sam Vasil Levski, a mi trebamo biti počastvovani što smo njegovi naslednici i sledbenici, kao što sledimo i planinarski put prijateljstva Aleka Konstantinova i Ivana Vazova“ – sa ponosom govori Nenad Aleksandrov. 

   Najvažniji planinarski događaj u Kraištu je međunarodni uspon na Crnook?

   „Neposredni organizator događaja ostaje Sportsko društvo “Mladost”, dok će članovi SUP “Mladost” učestvovati u operativnim pripremama i izvođenju akcije. Već sada možemo da najavimo, da ćemo značajnu pažnju usmeriti ka blagovremenom pozivanju planinara iz Bugarske, a naročito iz Ćustendila, Sofije i Blagoevgrada, da masovno učestvuju na usponu na Crnook. Pripremiće se pozivna pisma i uputiti planinarima iz Bugarske par meseci pre same akcije. Ovo što sam izneo za planinare iz Bugarske, važi i za planinare iz Makedonije. Naš zadatak je i da njima blagovremeno i precizno predstavimo sadržinu manifestacije na Crnooku, naravno i njen ogroman značaj za stanovništvo opštine Bosilegrad. Planinari će se prijatno i bezbedno osećati na Crnooku, a posle i proveseliti na Soborištu, samo ako s proleća ili početkom leta detaljno proverimo stazu, obnovimo putokaze, obojimo nove oznake“ističe Nenad Aleksandrov.

M. Dokman

Написал/ла

Мирослав Докман е роден през 1973 година в Сурдулица. По професия е дипломиран икономист. Живее и работи в Ниш. Планинар и природолюбител от ранното си детство. Участник в бройни планински експедиции и голям любител на планините на Южна Сърбия и България. Един е от основателите на планинарско-културните мероприятия в Южна Сърбия, каквито са Традиционното изкачване на Руй, Традиционното изкачване от Соко баня до Остра чука, Международното Власинско изкачване, Международното изкачване на Църноок, Международното изкачване на Радан, Международното Запланско изкачване, Празникът на планинарската свобода и достойнство в село Връмджа. Редактор на интернет страницата „Традиционно международно изкачване на Руй” и писател на планински разкази и пътеписи. Сътрудник на печатни и електронни медии в Сърбия и България: Планинарски гласник, Блиц, Народне новине, Слобода, Южне вести, б92, Радио Белград, Радио Бабушница, Нова ТВ - България, Мироглед – Перник... Сътрудник на планинарски и културни дейци от Република България. Подготвя първата си книга с планински пътеписи.

Без коментар

Оставете коментар