Nino Brajović: Nova medijska strategija do sredine godine

   Tokom februara treba da bude formirana radna grupa za izradu nove medijske strategije, koja bi trebalo da taj posao završi do sredine 2017. godine, kaže za Cenzolovku državni sekretar za medije u Ministarstvu kulture i informisanja Nino Brajović.

   Nova medijska strategija bi, prema njegovim rečima, trebalo da pomogne u stvaranju održivog ambijenta za rad medija, da omogući povećanje pomoći medijima iz javnih izvora, fer tržišnu utakmicu i zaštitu konkurencije.

   Osim toga, njen cilj će biti i jačanje profesionalnih standarda u medijima kroz samoregulaciju, povećanje uloge novinarskih i medijskih udruženja, kao i osavremenjivanje medija nacionalnih manjina i podsticanje socijalnog dijaloga u medijima.

   „Veoma važan deo strategije biće prepoznavanje značaja novih medija i njihovog razvoja. Medijska strategija treba da uvažava i potrebu za podrškom medijima koji proizvode medijski sadržaj na Kosovu i Metohiji i medija srpskog naroda u regionu“, ističe Brajović.

   On kaže da se sa izradom nove medijske strategije kasni jer „prethodni rukovodeći tim Ministarstva nije počeo sa izradom nove, bili su izbori, a sektor informisanja u Ministarstvu kulture bio je do pre nekoliko nedelja i bez državnog sekretara“.

   Prethodna medijska strategija, odnosno Strategija razvoja sistema javnog informisanja, doneta je 2011. godine i bila je na snazi do kraja 2016. godine.

   Ovaj dokument, kojim je država definisala svoju strategiju u podršci medijima, omogućio je privatizaciju medija, kao i projektno sufinansiranje medijskih projekata, kojima bi trebalo da bude ostvarivan javni interes.

   Neki od njenih ciljeva, koji su manje ili više ispunjeni na kraju petogodišnje primene strategije i dvogodišnje primene seta medijskih zakona, bili su i digitalizacija, podsticanje i očuvanje medijskog pluralizma, transparentnost vlasništva i sprečavanje medijske koncentracije.

Izvor: Cenzolovka (autor Marija Vučić)

Foto: pixabay.com

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар