На заседанието на ОС Димитровград съветниците приеха решение за поправка в бюджета

На днешното ХIII заседание на Общинския съвет Димитровград, съветниците приеха решение за поправка в бюджета на община Димитровград за 2017 година. Настоящото решение предвижда първоначалния вариант на проектобюджета в размер 778.348.000 динара да бъде ревизиран на сумата от  777.046.000 динара, което е спад с 0,17%.

Съветниците в местния парламент приеха решение за сформиране на клон към Ведомството за спорт и туризъм „Спортно туристически център Цариброд“, според което “СТЦ“ ще изпълнява функцията на туристическа агенция. Също така, на днешната сесия бе прието решение за отдаване под наем офис площи (помещения за фитнес) в спортната зала, както и даване на сервитутни права за два парцела в село Каменица на компания MINECO Ltd. London, за цел полагане на тръбопроводи и изграждане на хидроцентрала на Сенокошка река.

В дневния ред бяха приети и решения за максималния брой на постоянно заети в общинската администрация, както и за разписване на конкурс за назначаване на директор в ОП „Комуналац“ – Димитровград с мнение на Административния съвет.

На сесията бе дадено съгласие за работния план на Здравния дом в  Димитровград за 2017 година и на средносрочния и дългосрочния бизнес план и стратегия за развитие на ОКП „Регионално депо Пирот“ и ОП „Комуналац“. Съветниците приеха доклад за работа с финансов отчет на депото в Пирот за миналата година.

Джорже Димов, председател на местния парламент съобщи на днешното заседание решение за разписване на избори за членове на съвети в местните общности на територията на община Димитровград, които ще се състоят на 23-ти април тази година.

 А.Тодоров

Фото: Славиша Миланов

Текстът е част от проекта „Гражданско обслужване и малцинствена общност“, който е съфинансиран от Община Димитровград в рамките на медийния конкурс за 2017 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар