Saveti agronoma: Setva kukuruza u Pirotskom okrugu

Optimalno vreme za setvu kukuruza na području Pirotskog okruga je uglavnom sredina aprila meseca kada se temperature u površinskom sloju zemljišta stabilizuju na 10 do 12 stepeni. Često se događa da vremenske prilike prvenstveno temperature već krajem marta i početkom aprila budu i znatno iznad višegodišnjeg proseka, pa to izmami poljoprivrednike da krenu ranije sa setvom kukuruza.

Ovo naravno rade poljoprivrednici na svoj rizik jer se često događa da predugo traje vreme od setve do pojave useva na površinu, te kukuruz može da bude znatno proređen u samom startu što naravno neće dati dobre rezultate.

Za dobijanje visokih prinosa potrebno je ostvariti optimalan broj biljaka po jedinici površine – sklop. Da je tokom setve sve urađeno kako treba najbolje se vidi na osnovu sklopa. Na njega najviše utiču – priprema zemljišta, zaštita od zemljišnih štetočina i ptica, kvalitet semena i pravilno podešena sejalica. Posebno treba obratiti pažnju na dubinu setve koja treba da je u opsegu (4 – 6 cm) maksimalna 8 cm na lakim i peskovitim zemljištima.

Dobro poznavanje, pravilno podešavanje i korišćenje sejalice u setvi obezbediće dobar sklop  i ujednačen usev po nicanju što je osnovni preduslov visokog prinosa. U setvi kukuruza i drugih širokorednih kultura na ovom području se koriste više tipova mehaničkih i mehaničko – pneumatskih sejalica. Od mehaničkih sejalica najviše je u praksi zastupljena sejalica sa horizontalno postavljenom setvenom pločom ređe dvoredne, a najčešće četvororedne. Ovom sejalicom može se ostvariti  kvalitetna setva kukuruza  uz uslov da se obrati pažnja na sledeće: setvene sekcije moraju biti simetrično postavljene na ramskoj konstrukciji, nagazne točkove treba podesiti da gaze po sredini ulagača semena, pri postavljanju pogonskog lanca obratiti pažnju da su pogonski lančanik, zatezač i gornji lančanik simetrično postavljeni da tokom rada ne bi došlo do spadanja lanca.

Pre setve pri postavljanju setvenih ploča treba prekontrolisati ispravnost brisača viška zrna, izbacivača i opruge. Brisač mora celom površinom nalegati na površinu setvene ploče. Neispravni brisač i izbacivač mogu biti uzrok setve duplih zrna ili praznih mesta i pored dobrog izbora setvene ploče. Pri postavljanju setvene ploče obratiti pažnju da ispod ploče ne ostane zrno u prorezu slepe ploče, koje može ometati rad setvenog aparata. Brzina mehaničke sejalice prilikom setve ne sme biti veća od 4 do 5 km/h  što odgovara brzini  hoda čoveka.

Što se tiče izbora hibrida ove godine u ponudi je više desetina hibrida  domaćih i stranih semenskih kuća od FAO grupe zrenja  300 do 700. Za berbu u zrnu (u klipu) najsigurniji za područje Pirotskog okruga su srednji i srednje rani hibridi FAO 400 i 500, za silažu FAO 600 i 700, a ako iz nekog razloga se zakasni sa aprilskom setvom, onda  poljoprivrednici moraju da se  odluče za  hibride kraće vegetacije FAO 300 što ne znači da hibridi kraće vegetacije posejani u optimalnom roku nemaju potencijala za visoke prinose.

Uglavnom setvu treba započeti planski u prvom delu optimalnog roka sa hibridima pune vegetacije, a završiti je krajem aprila sa hibridima kraće vegetacije.

Površine koje bi trebalo ove godine da budu zasejane kukuruzom u Pirotskom okrugu  iznose oko 12.000 ha.

Dipl. ing. Srđan Vidanović – PSSS Pirot

Foto: P. Videnov/I. Ivanov/agropress.org 

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар