Asen Radoicev ponovo na mestu predsednika “Udruženja penzionera opštine Dimitrovgrad“

Na redovnoj izbornoj sednici Skupštine “Udruženja penzionera opštine Dimitrovgrad“, koja je održana 28. aprila, Asen Radoicev ponovo je izabran za predsednika udruženja. Takođe, na sednici je izabran novi sastav Skupštine Udruženja sa 25 članova, novi Izvršni odbor od 8 članova, novi Nadzorni odbor, koga čine 3 redovna i 3 zamenika člana, statutarna i izborna komisija udruženja, a potvrđen je i izbor 10 mesnih odbora.

Pored izbornih aktivnosti, na sednici Skupšine penzionera razmatran je izvešaj o radu i finansijkom poslovanju organizacije u periodu od 2013. do 2017. godine, kaže za FAR Asen Radoicev predsednik udruženja.

„Za nama je uspešan period poslovanja, u skladu sa finansijskim mogućnostima Udruženja. Organizovali smo veliki broj ekskurzija, sportskih manifestacija, a sve u cilju druženja dimitrovgraskih penzionera sa penzionerima iz Srbije i susedne Bugarske. Planovi za naredni period  neće biti suštinski izmenjeni, s tim što ćemo se truditi da podignemo na viši nivo brigu o socijalno ugroženim članovima našeg udruženja” – ističe Radoicev.

On je naglasio da penzionerska organizacija i opština Dimitrovgrad imaju dobru i uspešnu saradnju i ujedno se zahvalio lokalnoj samoupravi, kako na finansijskoj, tako i na svim ostalim vidovima pomoći.

 A. Todorov

Foto: Aleksandar Todorov

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар