Заседание на ОС Димитровград: 1 милион динара за Програма за подкрепа на младежта за 2017 г.

На днешното заседание на Общински съвет Димитровград съветниците приеха Програма за подкрепа на младежта за 2017 г. За тази цел от общинския бюджет ще бъдат осигурени 1 милион динара. Също така, на сесията бе приетa годишна програма за защита, разпореждане и ползване на земеделски площи в държавна собственост на територията на община Димитровград за 2017 г., както и Програма от мерки за подпомагане за провеждане на селскостопанска политика и политика за развитие на селските райони.

Съветниците приеха и отчетите за работа на бюджетните потребители с финансови отчети за 2016 г. на Центъра за социалните услуги, Културния център, Народната библиотека „Детко Петров“, Здравния дом и Спортно-туристическия център „Цариброд“.

Членовете на местния парламент приеха решение за отчуждаване на строителни площи в публична собственост на община Димитровград, както и решението за постоянни сервитутни права на кадастралните парцели в КО Поганово за изграждане на система за водоснабдяване в село Поганово, Димитровградско..

 А. Тодоров

Фото: Славиша Миланов

Текстът е част от проекта „Гражданско обслужване и малцинствена общност“, който е съфинансиран от Община Димитровград в рамките на медийния конкурс за 2017 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар