Трансграничните проекти между град Пирот и градовете от съседна България са добър начин за свързване на двата народа и за развитието на региона

Град Пирот започна своята мисия в трансграничните проекти България-Сърбия през 2007 година в рамките на програмата CARDS, с основаването на Канцеларията за местно икономическо развитие, която днес е истинска работилница за творчески идеи и реализация на проекти. Последваха различни важни проекти от областта на културата, спортната и комунална инфраструктура, туризма и тн.

През изминалите години гр. Пирот осъществи сътрудничество със следните общини: Монтана, Вършец, Чупрене, Правец, както и с няколко неправителствени организации от Република България. Имайки предвид, че България е член на ЕС, град Пирот се старае в отношенията си с градовете-партньори да приема и ползва всичките знания, които България получи в процеса на евроинтеграцията. Сходностите в езика, културното наследство, както и високия процент на българското малцинство в тези краища допринасят за по-лесно разбиране и осъществяване на общи интереси. Свързването между народите, познанствата и общите инициативи са важни условия за осъществяване на добри резултати в рамките на трансграничните програми.

Едно от доказателствата за добрите партньорски отношения между Пирот и градове и общини от съседна България е посещението на посланика на Република България в Сърбия, Радко Влайков в Пирот на 30-ти май, тази година. В разговорът между посланик Влайков и кмета на гр. Пирот, м-р Владан Васич изключително позитивно беше оценено сътрудничеството между двете страни, чрез осъществяване на различни трансгранични проекти, финансирани от страна на Европейският съюз. Влайков и Васич също така изразиха надежда, сътрудничеството да бъде още по-добро от 1-ви януари 2018 г., когато България ще поеме председателството на ЕС.

Посланик Влайков каза, че много пъти е посещавал Пирот като турист, както и стотици хиляди негови съграждани, но за пръв път идва в този град като посланик на България в Сърбия.

„Аз съм един от стотици хиляди българи, които с удоволствие идват в Пирот като туристи, но за пръв път съм тук в качеството на посланик на Република България в Сърбия и изпитвам една приятна емоция. Много българи, които посещават този град, чувстват Пирот като едно прекрасно място за пребиваване, а в същото време те дават сериозен принос за икономическото му развитие. С кмета на Пирот, господин Васич имахме един много полезен и приятен разговор. Обсъдихме няколко проекта, които съществуват между Пирот и български градове свързани с трансграничното сътрудничество. Бяхме единодушни, че съществуват още редица възможности, които могат да се използват за получаване на допълнителни средства за конкретни проекти. България като член на ЕС подкрепва присъединяването на Сърбия и ние искаме да използваме нашите предимства като страна членка в търсенето на средства за съвместни проекти. От 1-ви януари 2018 г. България ще поеме председателство на Съвета на ЕС. Западните Балкани, конкретно Сърбия ще бъде в центъра на нашето внимание, а пък Пирот, като символ на сръбско-българското приятелство ще е в нашия фокус. Бях много удовлетворен от информацията, която получих от господин Васич, свързана с развитието на града. Всеки път когато идвам тук виждам нещо ново и наистина гледам с оптимизъм напред“, каза Радко Влайков, посланик на Република България в Сърбия.

Кметът на Пирот, м-р Владан Васич изрази удовлетворение от посещението на посланика Влайков и заяви, че очаква отношенията между двете страни да са още по-добри за в бъдеще.

„Имахме полезен разговор с господин Радко Влайков. Имаме много общи неща с нашите съседи от България. Освен сътрудничеството чрез различни крайгранични проекти, в гр. Пирот се намират и български инвеститори, сред които „ПЗП“ и фирма „Ирели“, която извършва дейности в индустриалната зона в града. България и Сърбия се сблъскват с проблема на мигрантската криза, а следователно и Пирот. Надявам се за в бъдеще нашето сътрудничество да бъде още по-добро, и че господин Влайков ще има голям принос в това, защото ни предстоят много съвместни трансгранични проекти, каза кметът на Пирот, мр Владан Васич.

В рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество бе реставриран Младежкия стадион в Пирот, който се превърна в модерен център с богати спортни съдържания. Също така бе обновена и залата на Културния дом, доставено модерно видео-оборудване и сценично осветление, комунални превозни средства, изкуствена пързалка, изградени са съвременни спортни игрища и тн.

Предстои реставриране на средновековната крепост Кале, ще бъдат закупени и ценни помагала за родилния дом, ще бъде построен увеселителен парк и ще се уреди и платото пред спортно-рекреативния център в село Дойкинци.

 А. Тодоров

Фото: А. Тодоров/С. Миланов/А. Чирич

Рубриката „Мост на приятелството“ е съфинансирана от град Пирот в рамките на конкурса за съфинансиране на проекти в областта на публично информиране за 2017 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар