Saveti agronoma: Zaštita voća, vinove loze i povrća u junu

U junu mesecu česte kiše, visoke temperature i povećana vlažnost dodatno stvaraju pogodne uslove za rast i razvoj gljivičnih oboljenja i insekata. Zbog toga, baš u ovom periodu, potrebno je posvetiti najveću pažnju suzbijanju ovih neželjenih gostiju u voćnjacima.

Učestale padavine stvorile su povoljne uslove za infekciju patogenom Venturia inaequalis (čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke). Kod proizvođača koji tretmane nisu izveli na vreme ili nisu koristili optimalne kombinacije fungicida već je došlo do pojave simptoma na lišću i delom na plodovima.

U cilju zaštite jabuka preporučuje se voćarima da što pre izvrše tretman preparatima sistemičnog i preventivnog delovanja u cilju sprečavanja nastanka novih primarnih zaraza, kao i zaustavljanja sekundarnih infekcija. Istovremeno treba tretirati i od pepelnice jabuke Podosphaera leucotricha – kod osetljivih sorti jabuke i gde su prisutni simptomi. Preporučuje se tretman sa preparatima na bazi: hlorotalonil Dakoflo 720 SC 0,2 % + tebukonazol + fluopiram Luna experience 0,075%. U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabukovog smotavca Carpocapsa pomonella, preporučuje se i dodatak insekticida na bazi acetamiprid Wolley 20 SP ili Afinex ili Tonus 0,025 %.

Vinova loza se nalazi u različitim fenofazama razvoja u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta. Faza cvetanja je veoma osetljiva faza u razvoju vinove loze u kojoj ukoliko dođe do infekcije patogenima, prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) može doći do drastičnih gubitaka u prinosu i kvalitetu grožđa. Uslovi koji vladaju u vinogradima su veoma povoljni za razvoj navedenih patogena, a to su dugotrajne rose koje omogućavaju višečasovno vlaženje lista, visoke relativne vlažnosti vazduha tokom noći i optimalne temperature. U cilju zaštite vinove loze od prouzrokovača plamenjače i pepelnice, preporučuje se primena sledeće kombinacije preparata: Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u količini 0,04 l/ha + Mikal flash (fosetil aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4%. U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U pojedinim vinogorjima registruju se visoke brojnosti larvi na cvastima. Preporučuje se pregled cvasti na prisustvo larvi i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin (Cipkord 20 EC, Notikor, Crna mamba) u koncentraciji 0,03%. U zasadima vinove loze zabeleženo je i prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (prouzrokovač zlatastog žutila vinove loze). S obzirom da je registrovano prisustvo samo larvi prvog razvojnog stupnja (larve trećeg razvojnog stupnja postaju infektivne), mere zaštite se još uvek ne preporučuju.

Usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje nalaze u fazi pred sklapanje redova ili su već zatvorili redove. Usevi namenjeni za ranu proizvodnju su u procesu vađenja. Zbog padavina, registrovani su veoma povoljni uslovi za infekcije i razvoj prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans). U ovakvim uslovima temperatura, proces inkubacije ovog patogena može da traje od 4 do 7 dana. S obzirom da su inkubacije u toku, preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida: Ridomil Gold MZ 68 WG ili Alijansa (mankozeb + metalaksil-M) u dozi 2,5 kg/ha. U usevima krompira registruje se prisustvo odraslih jedinki, jaja i larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Za suzbijanje larvi ove štetočine preporučuje se neki od sledećih insekticida: Calypso 480-SC (tiakloprid) 0,1 l/ha Alverde (metaflumizon) 0,25 l/ha.

Zoran Panajotović,dipl.inž.zaštite bilja – PSSS Pirot

Foto: Danijela Apostolov Videnov

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар