Uspostavljanje prvog javno-privatnog partnerstva u sajber bezbednosti u Srbiji, najavljeno na konferenciji OEBS-a o sajber bezbednosti

Prvo javno-privatno partnerstvo u oblasti sajber bezbednosti u Srbiji najavljeno je na prvoj domaćoj konferenciji o sajber bezbednosti ,,Partnerstvo za bezbedni sajber prostor”, koja je održana 12. juna u Beogradu. Oko 120 predstavnika državnih institucija, privatnog sektora, akademske zajednice i organizacija civilnog društva, prisustvovalo je konferenciji koju su organizovali Misija OEBS-a u Srbiji, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Majkrosoft Srbija i Diplo fondacija.

Ova vrsta saradnje između javnog i privatnog sektora, uz uključivanje akademske zajednice i civilnog društva u diskusiju, predstavlja odličan način za razmenu informacija i sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje doprinose poboljšanju domaćeg sajber prostora.

,,Misija OEBS-a u Srbiji spremna je da sarađuje sa svim relevantnim institucijama kako bi ciljane aktivnosti za sprovođenje nedavno usvojene Nacionalne strategije za sajber prostor bile razvijene, posebno kroz predstojeći Nacionalni akcioni plan,” istakao je šef Misije OEBS-a u Srbiji, Andrea Oricio.

“Mi nudimo stručnost OEBS-a u oblasti odgovarajućih mera za izgradnju poverenja, regionalnih i drugih međunarodnih koraka koji su od ključnog značaja za stvaranje sveobuhvatnog, efikasnog i efektivnog sistema sajber bezbednosti.”

Na konferenciji, izlagači su istakli da efikasne mere sajber bezbednosti zavise od saradnje između različitih aktera i da sajber bezbednost ne može postići jedna organizacija ili struktura.

,,Kada su ugrožene naše komunikacione mreže, zloupotrebljene ili napadnute, tada je ugrožen i život onakav kakav poznajemo,” dodao je Oricio. ,,Ovu zabrinutost dele sve zemlje, briga koja daleko prevazilazi kapacitete bilo koje države da je efikasno reši sama.”

Misija OEBS-a u Srbiji, koristeći znanje i iskustvo svih 57 zemalja učesnica, spremna je da nastavi da podržava zajedničke napore relevantnih institucija i drugih aktera u zaštiti sajber bezbednosti u Srbiji, u skladu sa međunarodnim obavezama i obavezama OEBS-a.

Izvor: Misija OEBS-a u Srbiji

Foto; pixabay.com

Тагове на публикацията
Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар