Учителският съвет на Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ в Димитровград обяви най-добри ученици

Комисията за награждаване на учениците в Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ в Димитровград извърши анализ на приетите от класните ръководители предложения за най-добри ученици. Въз основа на точките спечелени от успеха, състезанията, извънкаласните и др. дейности, учителският съвет на заседанието проведено на 26 юни провъзгласи най-добри ученици.

Най-добрите ученици на паралеките и класовете от първи до трети клас са:

ПЪРВИ  КЛАС

1/1  Деян Стаменов /сръбска гимназиална паралелка/

1/2 Бојан Станчев /българска гимназиална паралелка/

1/3 Зорана Милев /българска туристическа паралелка/

НАЙ-ДОБРИЯТ УЧЕНИК В ПЪРВИ КАЛС- БОЯН СТАНЧЕВ

ВТОРИ КЛАС

2/1 Анабела Иванов и Нина Соколов /сръбска гиманзиална паралелка/

2/2 Душан Алексов /българска гимназиална паралелка/

2/3 Йована Петрович /сръбска туристическа паралелка/

2/4 Алекса Апостолов /българска туристическа паралелка/

НАЙ-ДОБРИТЕ УЧЕНИЦИ  ВЪВ ВТОРИ КЛАС – АНАБЕЛА ИВАНОВ И НИНА СОКОЛОВ

ТРЕТИ КЛАС

3/1 Теа Младенов

3/2 Ива Тошев

3/3 Деян Стоядинов

3/4 Александра Дончев

НАЙ-ДОБРИЯТ УЧЕНИК В ТРЕТИ КЛАС: ТЕА МЛАДЕНОВ

ЧЕТВЪРТИ  КЛАС

4/1 Андрияна Никич /сръбска гимназиална паралелка/

4/2 Жарко Тодоров /българска гимназиална паралелка/

4/3 Ивана Владимиров /сръбска туристическа паралелка/

4/4 Ивана Васов /българска туристическа паралелка/

ПЪРВЕНЕЦЪТ  НА   ВИПУСК 2016/2017АНДРИЯНА НИКИЧ

Въз основа на Правилника за награждаване на учениците, Андрияна Никич  от 4/1 клас  е с най-високи постижения  през цялото си обучение. Учителският  съвет на Гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ в Димитровград, ще предложи на МОН,    Андрияна Никич  като първенец на випуска  да бъде записана по ПМС 103, в ТУ – София , специалност компютърно и софтуерно инженерство.

С. Симеонов

Фото: П. Виденов

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар