Startovala žetva u Pirotskom okrugu – Prinosi hlebnog žita 3600 kg/ha

Žetva strnih žita u Pirotskom okrugu se očekuje na 10.000 ha. Obzirom na okolnosti koje su vladale u jesenjem periodu, setveni plan je ostvaren, ali tek u trećoj dekadi oktobra i početkom novembra. Rani dolazak zime i niske temprature su zaustavile rast pšenice u fazi dva lista. U prolećnom delu vegetacije nisu vladali najoptimalniji uslovi. Deficit padavina tokom marta i aprila, a nakon toga i dva jutarnja mraza sa temperaturom oko -5 C° uticalo je na formiranje generativnih organa pšenice i ostalih strnih žita. Sve ovo ima za posledicu da prinosi ove godine budu oko 3600 kg/ha. Što se tiče ječma stanje je bolje. Jesenja setva je ranija, te je ova žitarica ušla spremna u zimu. To nam pokazuju i prinosi na području Pirotskog okruga koji su oko 4 t/ha. Žetva ječma je u poodmakloj fazi i više od polovine ukupnih parcela pod ovom kulturom je požnjeveno.

Visoke temperatrure u junu mesecu su uticale na ubrzano zrenje i skratile period nalivanja zrna kod pšenice. Što se tiče žetve pšenice, ovih dana je počela  na nekoliko parcela. Očekuju se povoljne vremenske prilike, a ako padavine ne ometaju kombajnere,  skidanje hlebnog zrna će biti završeno u toku jula meseca.

Na našem području nema specijalizovane ustanove za skladištenje i čuvanje žitarica. Najzastupljeniji način čuvanja je u objektima izgrađenim od drvenog materijala koje popularno nazivamo „ambari“. Pre unošenja ovogodišnjeg roda obavezno  isprazniti  skladište, odnosno „ambar“, izneti ostatke prošlogodišnje žetve, naročito ako su i minimalno imali zaraze i štetočine. Stare zalihe moramo odvojiti da nebi došle u dodir se novim zalihama, a objekti treba da budu bez oštećenja i otvora kroz koje mogu ući glodari i ptice. Isprskati sve površine objekta namenskim insekticidima. Prilikom upotrebe svakog insekticida treba se držati uputstva za primenu.

Još jednom bih htela da skrenem pažnju na paljenje strništa, da to naši poljoprivredni proizvođači ne rade jer je zakonom zabranjeno. Postoje druge  mere za uništavanje žetvenih ostataka, a jedna od njih je ljuštenje strništa sa upotrebom sredstava za brže razlaganje.

Olivera Gavrilović, dipl. ing. (PSSS Pirot)

Foto: D. A. Videnov

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар