Ниш: Дискусия на тема „Равноправност на половете – насилие в семейството и между половете“

На 14 юли в Ниш беше проведена дискусия на тема „Равноправност на половете – насилие в семейството и между половете”. Мероприятието е част от мащабната програма на Родното сдружение „Цариброд“, финансирано от МВнР. Лектори бяха психолог от дом „Душко Радович, гр. Ниш, семеен психотерапевт от Съвета за семейството в гр. Ниш и старши специалист по прокурорските проблеми от Апелативния съд в гр. Ниш.

Гости на дискусията бяха депутат на градския парламент на гр. Ниш, член на състава на парламента на гр. Ниш, професор от Философския факултет на гр. Ниш, невропсихиатър от Клиничния център в Ниш, председателя на българско сдружение „Балкан”, координатора в Съвета за малцинствени въпроси в Ниш, заинтересовани граждани, членове на посочените структури, консула на ГК Ниш и медии.

Докладчиците и развилата се дискусия очертаха голямата важност на темата. Бяха посочени успехите, както и проблемите в преодоляване на насилието. Отчете се голямата полза на приетия „норвежки” модел в Сърбия, с който е отчетен приноса на Сърбия в Европа. Посочиха се и проблеми, които следва да залегнат в нов закон. Категорично беше отчетено, че сдружението следва да мултиплицира темата не само в Димитровград /Цариброд/ и Босилеград, но и в училищата в гр. Ниш.

В заключение д-р Любиша Милославлевич, невропсихиатър, заяви, че диксусията е планирана преди доста време, а правителството на Сърбия е насрочило за 17 юли т.г. дискусия на същата тема, т.е. сдружението е изпреварило правителството.

 Хр. Христов, консул

Фото: Жижа Костич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар