Общините Мерошина и Козлодуй проведоха среща с цел реализация на проекти за трансгранично сътрудничество

Вчера, на 8-и август, ръководството на община Козлодуй, Р. България, в лицето на Маринела Николова, кмет на община Козлодуй и Юрик Мартинов, зам.-кмет по строителство, устройство на територията и икономически дейности в общината посрещна гости от община Мерошина, Р. Сърбия. Кметът на Мерошина, Саня Стайич и съветника й Драган Чукалович представиха предложение за съвместно сътрудничество между двете общини.

В началото всяка от страните разказа за дейността си, а диалога продължи в посока обсъждане на възможни области за взаимодействие.

„Предварителният разговор протече ползотворно. С представители на община Козлодуй най-напред разговаряхме за побратимяване на двете общини. Също така, на срещата поехме инициатива за трансгранично сътрудничество чрез реализация на съвместни проекти в областта на инфраструктурата и туризма. Нашето посещение в Козлодуй бе начален етап на сътрудничеството, а по-конкретни разговори очакваме през септември месец тази година, когато общинската администрация на Козлодуй ще посети нашата община“, заяви за ФАР, кметът на община Мерошина Саня Стайич.

Програмата включваше посещения на новопостроения детски парк в града, музея „Новата станция на България” и Националния музей „Параход Радецки”.

Двете страни се разделиха с надежда за бъдещо сътрудничество в различни области от обществения живот, което да е полезно за всяка една от общините.

А. Тодоров

Фото: Анета Димитрова

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар