70 броя книги от седми том на „Българска история” е поредния подарък за гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, Димитровград

В началото на учебната година в димитровградската гимназия бяха приятно изненадани от Асоциацията на българските дентални мениджъри. Те дариха на гимназията 70 бройки от том 7 на „История на България”, издание на Българската академия на науките – БАН.

В седми том от посочената поредица, която общо има девет тома, в са представени важни историческите събития за България в периода 1878- 1903 година.

Делегацията на българската асоциация бе предвождана от лидера й Радослав Таков, чието потекло е от Звонския край. Прие ги директорът на гимназията Снежана Симеонова, която им благодари за дарението и ги информира за дейността на учебното заведение.

Асоциацията на денталните мениджъри ще подари изданието на БАН и на гимназията в Босилеград, както и на основните училища в местата в Сърбия с преобладаващо българско население – в с. Звонци в Бабушнишко, и с. Клисура в Сурдулишко.

Акцията е организирана с помощта на Канцеларията на Националния съвет на българското малцинство в Сърбия, завеждаща се от Иван Таков.

Седмият том на капитално издание на БАН ще е от голяма полза предимно за подготвящи се за кандидат-студентски изпити ученици във ВУЗ-овете в България.

С. К.

Фото: С.К.

Текстът е част от проекта „Гражданско обслужване и малцинствена общност“, който е съфинансиран от Община Димитровград в рамките на медийния конкурс за 2017 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар