Konkurs za Godišnju nagradu NDNV-a novinarki ili novinaru koji su tokom 2017. godine postigli izuzetne rezultate u izveštavanju na jezicima nacionalnih manjina

Konkurs za nagradu otvoren je za sve novinare/ke koji su u periodu između 1. januara i 15. decembra 2017. godine objavili najmanje tri medijska priloga na nekom od jezika nacionalnih manjina u kojima se, na visoko profesionalan i etičan način, promovišu vrednosti tolerancije, multikulturalnog društva i interkulturalne komunikacije, odnosno kritički ukazuje na političke i društvene devijacije.

Za nagradu se mogu nominovati novinari koji rade u bilo kom tipu medija u Srbiji: štampanom, radio, TV, onlajn mediju ili njihovoj kombinaciji.

Prilozi koji se nominuju nisu žanrovski ograničeni, odnosno mogu biti sve postojeće novinarske forme, od izveštaja do komentara i eseja, iako će se posebno vrednovati istraživački i istraživačko-analitički prilozi.

Rok za podnošenje prijava je 31. 12. 2017. godine.

Nagrada Nezavisnog društva novinara Vojvodine najboljoj novinarki ili novinaru koji su tokom 2017. godine postigli izuzetne rezultate u izveštavanju na jezicima nacionalnih manjina ima za cilj da istakne i promoviše izuzetna dostignuća novinara koji izveštavaju na jezicima nacionalnih manjina, a koji nisu vidljivi široj društvenoj zajednici. Na taj način želimo da potpomognemo interkulturalne procese u društvu.

Nagrada će se dodeliti u okviru realizacije projekta “Informisanje na jezicima nacionalnih manjina – prava i obaveze”, koji sprovodi NDNV uz podršku Civil Right Defenders-a. Nagrada podrazumeva i novčani iznos.

Popunjenu prijavu (http://www.ndnv.org/wp-content/uploads/2017/09/Prijava.docx) za nominacija šalju se najkasnije do 31. decembra 2017. godine na elektronsku adresu Nezavisnog društva novinara Vojvodine[email protected]

Izvor: NDNV

Foto: Slaviša Milanov

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар