Izložba doajena niške vajarske scene Vasilija Perevalova u utorak u Oficirskom domu u Nišu

Izložba skluptura doajena niške vajarske scene, umetnika čija profesionalna, umetnička karijera traje duže od pedest godina, Vasilija Perevalova, biće otvorena u utorak 3. Oktobra, u zgradi Oficirskog doma u Nišu u 19:00 sati.

Od sredine šezdesetih godina prošloga veka započeo je stvaralački put Vasilija Perevalova, umetnika koji se opredelio za princip sublimacije i redukciju forme različitih nivoa dodajući svojim sklupturama uglavnom karakter asocijativnog sa retkim ekskurzijama u domenu čiste apstarakcije. Ovom prilikom Perevalov izlaže radove nastale u poslednjih par godina, navodi Milica Todorović, umetnički direktor galerije savremene likovne umetnosti:

„Možda više nego ranije, u kompozicionom definisanju novih skluptura, Perevalov koristi formu kugle, u punom volumenu ili segmentarno, koju pozicionira kao centralno jezgro kome u poluzatvorenom ili otvorenom prostoru teže druge forme (Užareno jezgro, Rast, Čuvarke blaga, Žar ptica). U načinu na koji Perevalov definiše figuralne kompozicije ovog ciklusa podvrgavajući ih stilizaciji, prepoznajemo daleko nadahnuće u našoj srednjevekovnoj umetnosti. Ritmika nabora hitona i himationa koju poznajemo sa fresaka doživela je svoje opredmećenje u sklupturama Vladar, Igumanija, Stara monahinja, Stenogoša, Porodica, Čuvarke blaga, Kralja Uroša prvoga i Kraljica Jelena Anžujske“ – kaže Milica Todorović dodajući da njegove sklupture poseduju „Osobeni lirski, emotivni naboj“.

Treba napomenuti da je pre 10 godina u Nišu priređena retrospektivna izložba koja je pružila uvid u celinu dotadašnjeg umetnikovog opusa.

Pripremio Ž. Kostić

Foto: GSLU Niš

Написал/ла

Живорад Жижа Костич е роден през 1955-та година в Парачин, но още от едногодишна възраст живее в Ниш, където завършва основно и средно икономическо училище, а по-късно и частен факултет (катедра Журналистика) в Института за следване „Екоман” Грачаница – Прищина. Работи в Нишка банка в Ниш и в отдела й в Белград, както и в Народния театър Ниш на длъжност „бизнес секретар“, след което се насочва към медиите и журналистиката. В местните телевизии в Ниш работи като ТВ оператор (Телевизия Стар 5) и завършва школата на BBC в организацията на ANEM. През 80-те години става член на Асоциация на журналистите в Сърбия и започва професионално да се занимава с медии в току-що сформираната Градска телевизия, по-известна като Нишка телевизия. Времето на бомбардировките над тогавашната Съюзна Република Югославия през 1999-та година оставя голяма следа върху кариерата му и е назначен за военен оператор на командата на трета армия. В разгара на НАТО бомбардировките заснема въздушните нападения над гр. Ниш, а много негови автентични записи от този период обиколиха света. През 2009-та година по покана на тогавашния ректор на Нишкия университет с неколцина колеги и университетски професори участва в създаването на първата интернет телевизия на един университет в Сърбия. Поради икономически причини този медиен проект не стартира, но се създава интернет телевизионен портал „Нуит”. Работи в Университета в Ниш като оператор и монтажист и отговаря за връзките с обществеността. Баща му е царибродчанин. С удоволствие приема поканата за сътрудничество с портал „Фар”, за който смята, че е мултимедиен двуезичен информатор със своевременно и обективно отразяване на събитията.

Без коментар

Оставете коментар