На заседание на ОС в Босилеград бе прието трето изменение и допълнение на бюджет`17

На десетото си редовно заседание, което се проведе на 21 ноември, Общинският парламент в Босилеград прие отчет на бюджета за първите девет месеца на годината и трето изменение и допълнение на бюджет`17. Според него бюджетът на Община Босилеград за настоящата година възлиза на 594 532 762 динара.

Въз основа на това изменение бяха извършени и определени промени във финансирането на институциите и организациите, които пряко или непряко използват бюджетните средства. Бяха приети и измененията и допълненията на финансовите планове на Общинското управление, Общинския съвет, Председателя на общината, Общинската скупщина, Центъра за култура „Босилеград”, Народната библиотека „Христо Ботев”, Публичното предприятие за строителни площи и пътища, „Услуга”, основното училище, гимназията, Центъра за социални грижи, Спортния съюз, детската градина „Детска радост” и Здравния дом.

На заседанието бяха приети Решение за комунално уреждане и хигиена на територията на общината; Решение за общинска комунална инспекция; Решение за осигуряване, разполагане и управление с имуществото, което е собственост на общината; Решение за строителни площи; Решение за даване под наем на делови помещения, които са собственост на общината и др.

Съветниците преизбраха Миодраг Якимов за изпълняващ длъжността директор на Туристическата организация на Община Босилеград и досегашните членове на Управителния и Надзорния съвети (с малки изменения) на тази организация, поради изтичане на мандатите.

Общинският парламент избра двама нови членове на Управителния съвет в предучилищното ведомство „Детска радост”, както и един член на Управителния съвет в гимназията, предложени от съветите на родителите. Промените са извършени, защото децата на досегашните членове вече не  учат в детската градина и гимназията.

И тази сесия не мина без остри полемики. Невенка Костадинова, председател на ОО на СНС, обвини общинското ръководство, че изборите за съвети на местните общности в селата провежда под прикритие, с цел да се изберат хора, близки на общинското ръководство. Тези обвинения реагира началникът на Общинското управление Миодраг Якимов, изтъквайки, че това не е вярно и подчерта, че винаги предварително по Ново Радио Босилеград гражданите във всички села са осведомявани за насрочените събрания, на които ще се върши избор за съвети на МО.

От опозицията критикуваха кмета и общинското ръководство и затова, че не се грижат за развитието на стопанството и селското стопанство в общината. Кметът Владимир Захариев и зам.-кметът Стефан Стойков категорично отхвърлиха тези обвинения и запознаха присъстващите и слушателите на Ново Радио Босилеград, което и този път пряко излъчваше заседанието на ОС, с досегашните им дейности, свързани с преговорите за ангажиране на трима чуждестранни инвеститори, които възнамеряват да открият фабрики в нашия град, а всичко с цел осигуряване на работа на гражданите. Те подчертаха и че са имали среща с министъра на стопанството на Сърбия Горан Кнежевич и държавния секретар в това министерство Драган Стеванович, на която са договорили съвместните дейности за откриване на производствени цехове в общината.

Една част от съветниците от опозиционната Сръбска прогресивна партия често по  време на заседанието свиреха със свирки в знак на недоволство, с което пречеха на кмета и на други дискутиращи от управляващата партия по време на изказванията им от трибуната.

Източник: Ново Братство (автор: П.Л.Р.)

Фото: Ненад Александров

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар