Na sednici SO Dimitrovgrad usvojen prvi rebalans budžeta u 2018. godini

Na današnjoj sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad odbrornici su usvojili odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Dimitrovgrad za 2018. godinu sa pozitivnim mišljenjem svih nadležnih skupštinskih odbora.

Vladica Dimitrov, predsednik opštine rekao je za skupštinskom govornicom da se radi o iznuđenom rabalansu budžeta nakon dospeća presude za rekonstrukciju ulice Balkanska, prema kojoj opština Dimitrovgrad treba da isplati Vodoprivrednom preduzeću iz Ćuprije ukupnu sumu u iznosu od 62, 8 miliona dinara.

„Napravljen je novi protokol o dinamici isplate sredstava sa pomenutim preduzećem i kompletan dug biće isplaćen do kraja aprila meseca. Opština će se odreći nekih planiranih investicija u 2018. godini, kako bi mogla da zatvori budžet za ovu godinu, a da ne napravi dugovanja. U startu smo se odrekli investicaja rekonstrukcije zgrade opštine u vrednosti od oko 4 miliona dinara, 2 miliona dinara je skinuto sa aproprijacije za sport, milion dinara sa aproprijacije za medije i oko 4 miliona dinara sa aproprijacije za lokalne i mahalske puteve“ – rekao je između ostalog Dimitrov.

Na zasedanju je usvojena je i odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Dimitrovgrad. Ova odluka podrazumeva, između ostalog, suštinsku izmenu koja se odnosi na povećanje broja pomoćnika predsednika opštine sa 2 na 3, koja automatski uzrokuje smanjene broja većnika Opštinskog veća sa dosadašnjih 6 na 5. Takođe, prema ovoj odluci opština Dimitrovgrad je nosilac prava javne svojine na stvarima i drugim imovinskim pravima u skladu sa zakonom.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su i odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti, o vodovodu i kanalizaciji, o određivanju nadležnog organa za donošenje programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kao i odluku o pokretanju postupka izrade druge izmene i dopune plana detaljne regulacije kompleksa „Radne zone“ u naselju Beleš. Takođe na zasedanju je usvojen i  izveštaj o radu Istorijskog arhiva Pirot sa finansijskim izveštajem za 2017. godinu.

A. Todorov

Foto: Slaviša Milanov

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар